A nyúl ürege

Nelles új könyve


Wilfried Nelles


Az életben nincs visszaút

Mejent az ismert német családfelállító,

Wilfried Nelles:  Az életben nincs visszaút - A tudat evolúciója, a spirituális fejlődés és a családállítás című könyve


Az író legújabb könyvében a tudati fejlődés szempontjából tekint a családállításra, több ponton újraértelmezi a módszer eddig alkalmazott elemeit. A fókusz a jelenen, az "itt és most"-on van. Hiszen annál inkább képesek vagyunk jelen lenni életünkben, minél inkább elfogadjuk mindazt, ami az életünket alakította, beleértve a családi örökségünket is. A Hellinger-féle családállítás módszeréből mindeddig hiányzott az, hogy a bennünk élő gyermeket megértsük és elfogadjuk, hisz Hellinger szinte mindig a felnőtt tudatra építve dolgozik. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy mindaz, amit a gyermek érzett, nem kerülhet kifejezésre, ezáltal kirekesztődik. Ezt a hiányt igyekszik pótolni Nelles módszere.

Â

Az íróval a könyvbemutató a fordító, Bozai Zsuzsa beszélgetett.

"A tudat evolúciójával kapcsolatos megfigyeléseimből kiindulva az új munkám központi eleme a gyermeki és a felnőtt tudat integrációja. A magasabb tudati szintre jutásunk ugyanis csak akkor lehet stabil, ha a korábbi tudati szinteket teljes egészében integráltuk. A gyermek tapasztalatainak, mint saját igazságának meglátása és tiszteletben tartása (amely egyben azt is jelentheti, hogy a gyermek igazát meg kell védeni a felnőttek igazával szemben) rendkívül erőteljes, tudati fejlődést támogató élmény, amely teljességérzetet ad, ezáltal támogatja a valódi felnőtté válásunkat, és képessé tesz arra, hogy az élet valóságával szembe nézzünk."

A tudat evolúciója, a spirituális fejlődés és a családállítás >>