A nyúl ürege

Hellinger előadásaiból


Bert Hellinger

A mindent mozgató szellemi erőtér

Bert Hellinger: "Minden, ami létezik, mozgásban van. Vajon milyen erő mozgatja a világot, mi mozgat mindent, honnan jön ez a mozgás?" Hellinger végtelen, alkotó, szellemi erőnek nevezi, amely minden sorsban benne van. A szellemi erő mozgásterében minden és mindenki jelen van, aki valaha is élt, aki a későbbiekben fog élni, és minden történés is. Ebben az erőtérben nincs minősítés, nincs sajnálkozás. A történések a szellemi erő mozgását követik.

Minden ember egy ilyen szellemi mezőben is mozog, amelyben tehát mindenki mindenkivel kapcsolatban van - fogalmazza meg Hellinger. Ebben az erőtérben a mozgás mindenki felé odafordul, egymáshoz vezeti mindazt, ami addig szét volt választva. Ebben a mozgásban minden kapcsolódik egymáshoz, senki sem jobban, és nem kevésbé, minden úgy fogadtatik el, ahogy az van, a jó és a rossz közötti különbségtétel, azaz ítélet nélkül, a maga különbözőségének elismerésével. Mindenki ugyanazt az erőt szolgálja, a maga sajátos módján. A gyilkost és az áldozatot is ugyanaz az erő vezeti. Ez az erő hatalmas. És ez az erő - a hagyományos felfogás szerint - nem jó. Ami a világot előrelendíti, azt mi rossznak nevezzük. A rossznak van nagyobb alkotó ereje. Tovább »