A nyúl ürege

Az életben nincs visszaút


Az életben nincs visszaút

Az életben nincs visszaút
A tudat evolúciója, a spirituális fejlődés és a családállítás


Az író legújabb könyvében a tudati fejlődés szempontjából tekint a családállításra, több ponton újraértelmezi a módszer eddig alkalmazott elemeit. A fókusz a jelenen, az "itt és most"-on van. Hiszen annál inkább képesek vagyunk jelen lenni életünkben, minél inkább elfogadjuk mindazt, ami az életünket alakította, beleértve a családi örökségünket is. A Hellinger-féle családállítás módszeréből mindeddig hiányzott az, hogy a bennünk élő gyermeket megértsük és elfogadjuk, hisz Hellinger szinte mindig a felnőtt tudatra építve dolgozik. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy mindaz, amit a gyermek érzett, nem kerülhet kifejezésre, ezáltal kirekesztődik. Ezt a hiányt igyekszik pótolni Nelles módszere.

 

Hová visz bennünket az élet?

Hogyan kerülünk kapcsolatba és összhangba azzal, akik vagyunk?

Hogyan határozza meg korunk tudata a világnézetünket?

Mi köti meg, mi formálja, és mi változtatja a személyes tudatunkat?

Hogyan hatnak egymásra a kollektív és személyes fejlődési folyamatok?


Könyvében a szerző ezekre a kérdésekre keresi a választ. Világos és áttekinthető nyelven mutatja be a tudat, és a tudat fejlődésének térképét, ami egyben személyes szinten is iránymutatást kínál. A tudati fejlődés modellje alapján vizsgálja meg azt, hogy a tudat kibontakozásában milyen szerepet játszhat általában a terápia, és különösen a családállítás. Bemutatja a családállítás általa kifejlesztett új elméletét és gyakorlatát, amely a spirituális fejlődés szolgálatában áll.

 

Dr. Wilfried Nelles 1948-ban született. Társadalomtudósként 12 éven keresztül kutatással és tanítással foglalkozott, majd a terápia felé fordult. 1996-ban találkozott a családállítással, és azóta is hivatásszerűen ezzel foglalkozik. Számos könyvet írt, Németországban, Európában, Ázsiában és Amerikában vezet családállítási kurzusokat és továbbképzéseket. Az évek során munkája a klasszikus családállítástól a „lélekmozgásos” állításokon keresztül spirituális irányultságú, nyitott és szabad állítási formává fejlődött és alakult tovább.


"A tudat evolúciójával kapcsolatos megfigyeléseimből kiindulva az új munkám központi eleme a gyermeki és a felnőtt tudat integrációja. A magasabb tudati szintre jutásunk ugyanis csak akkor lehet stabil, ha a korábbi tudati szinteket teljes egészében integráltuk. A gyermek tapasztalatainak, mint saját igazságának meglátása és tiszteletben tartása (amely egyben azt is jelentheti, hogy a gyermek igazát meg kell védeni a felnőttek igazával szemben) rendkívül erőteljes, tudati fejlődést támogató élmény, amely teljességérzetet ad, ezáltal támogatja a valódi felnőtté válásunkat, és képessé tesz arra, hogy az élet valóságával szembe nézzünk." /Nelles/